Franciszek Zyzański

1907 - 1984

Zyzański Franciszek (1907-1984) – ksiądz, absolwent gimnazjum w Wadowicach

Urodził się 6 grudnia 1907 r. w Ślemieniu. Uczęszczał do gimnazjum w Wadowicach, które ukończył w 1928 r.  (klasa prof. K. Krobickiego). Święcenia kapłańskie przyjął 14 kwietnia 1935 r.

Pracował jako wikary w Osielcu (1935 r.), Ruszczy (1935 – 1938), Jaworznie (1938 – 1942), Libiążu (1942 – 1945), Andrychowie (1945 – 1946) i Rajczy (1946 – 1947). Ze względu na zły stan zdrowia, od grudnia 1946 do lutego 1947 r. przebywał na urlopie na plebanii w Jeleniu.

W czerwcu 1947 r. ks. Zyzański został ekspozytem w Łętowem, wsi leżącej obok Mszany Dolnej. Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski została erygowana tam dopiero w 1942 r., a jej pierwszym proboszczem był ks. Magiera, zamordowany przez bandytów 31 maja 1947 r. Po nim obowiązki objął absolwent wadowickiego gimnazjum.

W latach 1949-1950 ks. Zyzański był wikarym w parafii pw. św. Stanisława w Rabie Wyżnej. W 1950 r. został przeniesiony na stanowisko administratora parafii w Piotrowicach. Pracował wówczas także jako katecheta. Angażował się w życie społeczne wsi, m.in. w budowę drogi do szkoły. W 1966 r. objął funkcję proboszcza piotrowickiej parafii, którą pełnił do roku 1974. W latach 1974 – 1980 rezydent.

Od stycznia 1982 r. przebywał w Domu Księży Chorych w Swoszowicach.

Zmarł 16 grudnia 1984 r.

Bibliografia:

“Wieści Gminy Przeciszów”, nr 2, 2017

T. Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Kraków 2007.

E. Staniek, Szkoła jakich mało. Słownik “wybranych”absolwentów gimnazjum i liceum w Wadowicach (1866 – 2016), Kraków 2016.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991.

(Marcin Witkowski)