Józef Źródłowski

1893 - 1916

Źródłowski Józef (1893-1916) – legionista

Urodził się w Wadowicach. W latach 1899-1906 uczęszczał do szkoły męskiej, a następnie do c.k. Gimnazjum. Jego edukację przerwał wybuch I wojny światowej i Józef zgłosił się jako ochotnik do Legionów. W 1915 r. zdał tzw. maturę wojenną w wadowickich gimnazjum i wrócił na front. Zmarł w Krakowie 28 lipca 1916 r. w wyniku odniesionych w walce ran.

Bibliografia

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 290.

G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, s. 350.

Marcin Witkowski