Wawrzyniec Żegliński

-

Żegliński Wawrzyniec – rzemieślnik w Wadowicach

W 1792 r. Wawrzyniec Żegliński był członkiem wadowickiego cechu tkackiego.

Źródło:

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 291.