Mateusz Żegliński

-

Żegliński Mateusz – ksiądz, wikary w Wadowicach

W 1815 r. ks. Mateusz Żegliński był wikarym parafii w Wadowicach.

Źródło:

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 291.