Antoni Żegliński

-

Żegliński Antoni – rajca miejski w Wadowicach

W 1789 r. Antoni Żegliński, wadowicki rajca miejski, podpisał trzema krzyżykami (jako osoba niepotrafiąca pisać) uchwałę Rady Miejskiej z dnia 6 maja 1789 r. w sprawie opodatkowania mieszkańców na utrzymanie w Wadowicach szkoły.

Źródło:

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 291.