Kasper Żegleń

-

Żegleń Kasper (zm. po 1732 r.) – rzemieślnik, sukiennik w Wadowicach

Księgi miejskie wymieniają w roku 1732 Kaspra Żeglenia jako starszego cechu sukienników w Wadowicach.

Źródło:

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 87.