Stanisław Żędzianowski

1861 - 1919

Stanisław Żędzianowski (ok. 1861-1919) – doktor wszech nauk lekarskich, dyrektor szpitala w Wadowicach

Urodził się ok. 1861 r. w Kutach (“miasto rządowe”) w powiecie kosowskim (monarchia habsburska; obecnie rejon kosowski w obwodzie iwanofrankijskim, Ukraina).

Pracę w wadowickim szpitalu powszechnym rozpoczął w lipcu 1903 r. obejmując stanowisko sekundariusza. Dyrektorem i prymariuszem wadowickiej lecznicy był wówczas dr August Bukowski (1861-1913). Dr Żędzianowski objął obowiązki lekarza miejskiego oraz lekarza prowadzącego oddziały kobiecy i zakaźny. Jego wynagrodzenie, jako lekarza wolnopraktykującego zostało ustalone przez Wydział Krajowy w 1903 r. na kwotę 1.000 koron płatnych w miesięcznych ratach (dla porównania remont sali operacyjnej w 1909 r. kosztował 1.500,27 koron).

Na stanowisku sekundariusza pozostał do swej śmierci w listopadzie 1919 r. W latach 1918-1919, w zastępstwie dr. Gustawa Zaremby, pełnił funkcję dyrektora szpitala.

Jego praca przypadła na okres rozwoju szpitala – od trudności pierwszych lat XX w., kiedy lecznica borykała się problemami związanymi z brakiem wodociągu, niskim poziomem higieny sal chorych i ubikacji, brakiem elektryczności czy wilgocią w pawilonie zakaźnym, poprzez lata I wojny światowej gdy lecznicę zajęło wojsko po początki II Rzeczypospolitej, kiedy stan finansowy i infrastruktura uległy znaczącej poprawie. W tym ostatnim okresie wykonano m.in. oświetlenie elektryczne.

Dr Stanisław Żędzianowski zmarł 20 listopada 1919 r. na zapalenie nerek.

Został pochowany 22 listopada 1919 r. na Cmentarzu Parafialnym w Wadowicach.

Bibliografia

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach

E. Kotowiecki, Wadowiccy lekarze, Wadowice 1996.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

Marcin Witkowski