Jan Zębacik

-

Zębacik Jan (zm. po 1664 r.) – mieszczanin, kupiec w Wadowicach

W połowie XVII w. został odnotowany w księgach miejskich Jan Zębacik – prasoł, który trudnił się handlem solą.

W kwietniu 1664 r. Zębacik wraz z trzema innymi prasołami (Franciszkiem Moskalem, Jakubem OwsiankąWawrzyńcem Wojaszkowiczem (Woiaskowicem)) zawarł kontrakt z rajcami miejskimi w przedmiocie monopolu na handlowy import soli:

[- -] przyszedłszy do urzędu radzieckiego wadowskiego [- -], prosili tegoż urzędu, aby tymże wyżej pisanym wolno było sól przedawać, gdyż oni bliższymi, aniżeli ze wsiów chłopi do przedawania soli. (Wadowice, 3 kwietnia 1664 r.)

Prasołowie uzyskali wyłączność na handel solą w zamian za roczny podatek w wysokości 20 złp, płacony w dwóch ratach. Sól miano odmierzać wyłącznie miarkami cechowanymi przez podwojewodziego (urzędnika wyznaczonego przez wojewodę, odpowiedzialnego za miary i wagi oraz urzędowe ceny maksymalne). Mieszczanie mogli przywozić sól do Wadowic, wartą nie więcej niż 10 florenów i tylko na użytek własny, ale nie mieli prawa jej sprzedawać. Obowiązkiem prasołów było zabezpieczenie dostaw soli do miasta – jeśli zaniedbaliby ten obowiązek groziły im kary: beczka soli na potrzeby miasta lub 50 grzywien kary do kasy miejskiej i starościńskiej.

Bibliografia:

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 82.

Przywileje i statuta cechów wadowickich, wyd. T. Klima, Wadowice 1904.

(Marcin Witkowski)