Gustaw Zaremba

-

Gustaw Zaremba – doktor wszech nauk lekarskich, dyrektor szpitala w Wadowicach, legionista

Pracę w wadowickim szpitalu powszechnym rozpoczął 8 maja 1913 r. obejmując stanowisko dyrektora lecznicy po śmierci dr. Augusta Bukowskiego (1861-1913). Kierował szpitalem do 1918 r., kiedy zaciągnął się do Legionów, a pełniącym funkcję dyrektora został dr Stanisław Żędzianowski (ok. 1891-1919).

Jego praca przypadła na okres rozwoju szpitala, kiedy jego stan finansowy i infrastruktura uległy znaczącej poprawie. W 1913 lub na początku 1914 r. w związku ze zwiększeniem liczby pacjentów chirurgicznych sprowadzono na wyposażenie lecznicy sterylizator (aparat wyjaławiający). Podczas I wojny światowej szpital zajęło wojsko, które własnym sumptem założyło w salach i na korytarzach oświetlenie elektryczne (dotąd oświetlano pomieszczenia lampami naftowymi). Latem 1916 r. przystąpiono do prac nad przebudową łazienek, klozetów i studni (robotami murarskimi kierował Jan Kowalczyk, a całokształtem prac inż. B. Rydzewski). Odremontowano okna (prace stolarskie były wykonywane pod nadzorem Wojciecha Tyrały).

W 1918 r. dr Gustaw Zaremba wstąpił do Legionów.

Bibliografia

E. Kotowiecki, Wadowiccy lekarze, Wadowice 1996.

Marcin Witkowski