Olimpia Zapałowiczowa

1833 - 1916

Olimpia Zapałowiczowa z Kwiecińskich (1815 – 1890) – żona doktora wszech nauk lekarskich Antoniego Zapałowicza

Urodziła się 24 lipca 1833 r. jako córka Kaspra Kwiecińskiego (ok. 1799-1874) i Pelagii Odrowąż Wysockiej. Ojciec Olimpii był właścicielem Podchybia, dzierżawcą Ryczowa i Zawadki oraz zarządcą dóbr hrabiów Ankwiczów w Graboszycach, rodziców Henrietty Ewy Ankwiczowej (1810-1879). Henrietta (Henryka) była jedną z młodzieńczych miłości Adama Mickiewicza. Kasper Kwieciński zmarł w Zawadce 15 grudnia 1874 r. i jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Wadowicach. Bratem Olimpii był Władysław, dzierżawca części Zawadki.

Na początku lat 50. XIX w. (taką informację podał Franciszek Sypowski, zięć Olimpii), najprawdopodobniej w roku 1854, córka Kaspra Kwiecińskiego wyszła za mąż za dr. Antoniego Zapałowicza (1815-1890), doktora nauk medycznych, chirurga i położnika, który przybył do Wadowic i objął funkcję lekarza miejskiego i dyrektora “chorowni” (później “chorowni powszechnej”). Ślub z lekarzem był mezaliansem, Olimpia poślubiła Antoniego wbrew woli rodziców. Zapałowiczowie zamieszkali przy ul. Zatorskiej (obecnie ul. Wojska Polskiego), w pobliżu szpitala wojskowego i lecznicy, którą kierował Antoni.

W grudniu 1854 r. urodziło się pierwsze z pięciorga dzieci Zapałowiczów: Władysława. Później na świat przyszli: Jadwiga Bronisława (1857-1931; żona lekarza i aptekarza Seweryna Kurowskiego, teściowa pisarza i poety Emila Zegadłowicza), Seweryna (żona sędziego Franciszka Sypowskiego), Tadeusz (1859-1936; lekarz, generał służby zdrowia c.k. armii, tytularny generał dywizji WP) i Stefan (1868-1929; prawnik, wiceprezes sądu w Wadowicach). Rodzina borykała się z problemami finansowymi, ale Olimpia (taką informację podaje Ewa Wegenke, pra- pra- wnuczka Olimpii i Antoniego) nigdy nie przyjęła pomocy od swoich rodziców.

Olimpia zmarł 6 sierpnia 1916 r.

Jest pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Wadowicach w grobowcu Zapałowiczów.

Bibliografia

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach

E. Kotowiecki, Wadowiccy lekarze, Wadowice 1996.

G. Studnicki, Cmentarz parafialny w Wadowicach, Wadowice 1997.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

Marcin Witkowski