Władysław Załuski

1933 - 2007

Władysław Załuski (1933 – 2007) – szewc

Urodził się 10 marca 1933 r. w Barwałdzie Średnim. Był czwartym dzieckiem Izydora (syn Maurycego i Marii z domu Gołąb) oraz piątym Józefy z Filków (córka Józefa i Marii z domu Moskała). Jego matka miała już córkę z pierwszego małżeństwa z Wojciechem Stawowym, który zmarł przed 1921 r. Władysław, ochrzczony w kościele parafialnym pw. św. Erazma w Barwałdzie Dolnym, miał więc pięcioro rodzeństwa (od najstarszego): Stanisławę (siostrę z pierwszego małżeństwa matki), Genowefę, Józefa, Zofię oraz Tadeusza.

Załuscy mieszkali w przysiółku Kawówka w Barwałdzie Średnim pod numerem 109. Drugą część domu zajmowała siostra ojca, Franciszka Lach z mężem, córką Kornelią i synem Stefanem.

Od najmłodszych lat Władysław pomagał rodzicom i rodzeństwu w pracach na roli. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Barwałdzie Średnim. Nauka w tamtym czasie odbywała się w starym budynku szkolnym a także w domach prywatnych. Po ukończeniu szkoły podstawowej poszedł na naukę zawodu do majstra szewskiego Tadeusza Błachuta. Po odbyciu praktyk podjął pracę w Usługowej Spółdzielni Wielobranżowej w Wadowicach. Zakład szewski mieścił się u Józefa Filka w Barwałdzie Średnim, gdzie Władysław pracował do 1960 r.

W 1960 r. Władysław Załuski zmienił zajęcie i przeszedł do Krakowskiego Zakładu Surowców Wtórnych, gdzie pracował do 1965 r. W tym czasie ożenił się Zofią z Paczyńskich (córka Władysława i Stefani z domu Sadzik) i urodził się jego syn, Piotr (1962).

W drugiej połowie lat 60. XX w. pracował w Oświęcimskich Zakładach Przemysłu Terenowego – zakład chemiczny Wadowice, jako magazynier. Był tam zatrudniony do 1976 r. W tym samym roku przyszła na świat jego córka Agata. Również w 1976 r. Władysław ukończył budowę swojego domu i pomieszczeń gospodarczych w Barwałdzie Średnim.

Kolejnym miejscem pracy była Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Barwałdzie, w której był magazynierem. Równocześnie zrobił kurs palacza kotłów wysokoprężnych. Dzięki szkoleniu mógł w 1978 r. podjąć pracę w Gminnej Spółdzielni w Kalwarii Zebrzydowskiej jako palacz. Od 1983 r.był zatrudniony, również jako palacz, w kalwaryjskiej Spółdzielni Rzemieślniczej skąd przeniósł się do Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych w Wadowicach. Stamtąd, w 1990 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

Będąc emerytem zajmował się swoim gospodarstwem.

Władysław Załuski zmarł 30 grudnia 2007 r. w Wadowicach. Został pochowany na “nowym” cmentarzu parafialnym w Barwałdzie Dolnym.

Bibliografia

Archiwum rodzinne

Dawid Paździorko