Izabella Zającowa

1860 - 1912

Zającowa Izabella (1860-1912) – matka gen. dywizji WP Józefa Zająca.

Urodziła się w 1860 r. w rodzinie Kowalskich. Przed 1891 r. wyszła za mąż za Szymona Zająca, wówczas urzędnika w Rzeszowie. W tym mieście Zającowie mieszkali do 1904 r. i tam urodziło się ich trzech synów: Józef Ludwik (ur. 1891 r.), Bolesław Stefan (ur.. 1892 r.) i Stefan (ur. 1895 r.).

W 1904 r. rodzina przeprowadziła się do Wadowic, gdzie Szymon otrzymał posadę kierownika rządowej hurtowni tytoniu przy ul. Cichej. Z magazynami sąsiadowała Izba Skarbowa, znajdował się tutaj również posterunek akcyzowy. Zającowie zamieszkali tuż obok hurtowni.

Synowie Izabelli i Szymona uczęszczali do wadowickiej gimnazjum – Józef ukończył je w 1909 r., Bolesław w roku 1911 a Stefan w 1915 (matura wojenna). Wszyscy wybrali karierę wojskową – Józef Ludwik (zm. 1963 r.) dosłużył się stopnia generała dywizji WP, w okresie międzywojennym był dowódcą 26 Dywizji Piechoty w Katowicach, Inspektorem Obrony Powietrznej Państwa i Naczelnym Dowódcą Lotnictwa, w czasie drugiej wojny światowej dowodził Polskimi Siłami Powietrznymi na Zachodzie; Bolesław Stefan, kapitan intendentury WP, po kampanii wrześniowej jeniec Starobielska, został zamordowany przez NKWD w 1940 r. w Charkowie (pośmiertnie awansowany na majora), Stefan (zm. 1961 r.), podpułkownik WP, w 1939 r. był dowódcą 32 pułku piechoty i obrońcą Modlina.

Izabella zmarła w 1912 r. Jest pochowana na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.

Bibliografia:

Jurczak Z., Wadowiczanie, Wadowice 2012.

Meus K., Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013.

Siwiec-Cielebon M., Vinctis non victis. Pokonanym nie zwyciężonym. Wadowicka Lista Katyńska. Synowie Ziemi Wadowickiej w żołnierze garnizonu Wadowice polegli i pomordowani w wyniku agresji sowieckiej 1939-1940 r., Wadowice 2010, s. 275.

Studnicki G., Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 280-281.

Studnicki G., Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, s. 351-352.