Zadorka

-

Zadorka – mieszczanin, uposażył prebendę św. Anny w kościele w Wadowicach

Zadorka zapisał na rzecz altarii św. Anny kwotę 9 złotych polskich.

Por.: Jan Służbiczka

Źródło:

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku (do czasów I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 75.