Olga Maria Wojtyła

1916 - 1916

Olga Maria Wojtyła (ur. i zm. 07.07.1916r., Biała dziś Bielsko – Biała), drugie z trojga dzieci Karola Wojtyły (por.) (wojskowy, 1879-1941)  i Emilii z d. Kaczorowskiej (por.) (1884-1929), siostra Edmunda Wojtyły (por.) (lekarza, 1906-1932) i Karola Józefa Wojtyły (por.) (papieża, św. Jana Pawła II, 1920-2005).

Niestety niewiele zachowało się o niej informacji. Jan Paweł II po raz pierwszy wspomniał o siostrze na kartach spisanego przez siebie testamentu w 1979r., (dokładnie w uzupełnieniu z marca 2000 roku): „W miarę, jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początku, do moich Rodziców, Brata i Siostry (której nie znałem, bo zmarła przed moim narodzeniem) (…). ”. Uznaje się, że Ojciec Święty nigdy nie poznał jej dokładnych personaliów. Istnieją jednakże domysły, że poprzez swoich współpracowników próbował się z nimi zapoznać. Szczegółowe informacje o tajemniczej siostrze papieża pojawiły się dopiero w 2012 roku, kiedy zespół scenariuszowy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, prowadząc kwerendę w Centralnym Archiwum Wojskowym w dokumentach odnoszących się do Karola Wojtyły seniora, natrafił na informacje o córce Oldze Marii, urodzonej i zmarłej 7 lipca 1916 roku w Białej. Odkrycie to było nad wyraz sensacyjne, gdyż do tego momentu uznawano, że siostra przyszłego papieża urodziła się i zmarła w 1914 roku w Krakowie. Te informacje pozwoliły dotrzeć do Księgi pogrzebów 1914/1916 w parafii Opatrzności Bożej w Bielsku – Białej, gdzie obok podstawowych danych, widnieje również informacja o tym, że Olga żyła 16 godzin, a na przyczynę jej śmierci wskazano „zachłyśniecie się wodami płodowymi”. Dziewczynka została pochowana 9 lipca na cmentarzu przy parafialnym kościele w Białej lub Wadowicach. Dokładne miejsce pochówku nie jest znane. Według dalszych domysłów, Emilia prawdopodobnie córce nadała imię po nieżyjącej już wówczas swojej starszej siostrze Oldze Kaczorowskiej (1879-1902r.), która odeszła gdy Emilia miała zaledwie 18 lat. Zgodnie z relacją wadowickiej sąsiadki, Marii Kaczorowej, Emilia miała często wspominać o zmarłej córce. Cztery lata po śmierci Olgi Marii 18 maja 1920 roku na świat przychodzi ostatnie dziecko Emilii i Karola Wojtyłów, Karol Józef Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II.

Bibliografia
Opracowania

Boniecki A. (oprac.), Kalendarz życia Karola Wojtyły, Kraków 2000
Burghardt M., Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowice 2013
Fossard A., Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II, Watykan 1982
Gajczak R.A., Sercu najbliższe. Szkice z lat młodzieńczych Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 1987
Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996
Kwiatkowska H., Wielki Kolega, Kraków 2016
Kindziuk M., Matka Papieża, Kraków 2013
Lecomte B., Pasterz, Kraków 2006
Szczypka J., Jan Paweł II. Rodowód, Warszawa 1989
Weigel G., Świadek nadziei, Kraków 2005
Witryny internetowe:
Testament Ojca Świętego Jana Pawła II, 07.05.2005r., Fundacja Opoka, opoka.org.pl, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/inne/testament_jp2_20050407.html, dostęp: 17.10.2017r.
Dziennikarz KAI odkrył fakty dotyczące siostry Jana Pawła II, 30.11.2012r., Katolicka Agencja Informacyjna, ekai.pl/dziennikarz-kai-odkryl-fakty-dotyczace-siostry-jana-pawla-ii/ , dostęp: 17.10.2017

Dorota Pałosz