Jan Wojaszkowicz

-

Wojaszkowicz Jan (zm. po 1682 r.) – mieszczanin, rajca miejski w Wadowicach

Nazwisko Wojaszkowicza znajduje się wśród członków Bractwa Różańca Świętego NMP w Wadowicach. Funkcję przeora pełnił w 1637 i 1682 r.

W 1642 r., wraz z innym wadowickim mieszczaninem Adamem Raczkiem, zrzekł się na korzyść ówczesnego burmistrza miasta Walentego Lenia “połowy kwoty 1 tysiąca ze spadku po Marcinie Wadowicie” (zm. 1641 r.).

Wojaszkowicz pełnił funkcję prowizora, zarządcy majątku “szpitala dla ubogich obojga płci”, ufundowanego jeszcze przez Marcina Wadowitę. W 1664 r. odebrał z rąk ks. Wojciecha Papenkiewicza, profesora Akademii Krakowskiej i kanonika kolegiaty św. Floriana, egzekutora testamentu ks. Jakuba Ujskiego, proboszcza kościoła św. Floriana, kwotę 140 złp rocznego procentu od 2.000 złp zapisanych na wsi Dalechowice w powiecie proszowskim. Szpital, znajdujący się w pobliżu kościoła, posiadał niewielki ogród i cztery sadzawki rybne. Mieszkało w nim jednorazowo do 9 osób (zapis z 1645 r.).

Źródło:

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach (Liber Rosarianus)

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 81.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 142.