Jan Wojaczek

- 1662

Wojaczek Jan (zm. po 1662 r.) – mieszczanin, burmistrz Wadowic

W 1662 r., pełniąc wówczas funkcję burmistrza, wraz z żoną Anną, przekazał kapelanowi Bractwa Różańca Świętego NMP w Wadowicach Aleksandrowi Hycikowi rolę na osobistą własność.

Źródło:

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku  (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 79.