Anna Wojaczek

- 1662

Wojaczek Anna (zm. po 1662 r.) – mieszczanka, żona burmistrza Wadowic

W 1662 r. wraz z mężem Janem, pełniącym wówczas funkcję burmistrza, przekazała kapelanowi Bractwa Różańca Świętego NMP w Wadowicach Aleksandrowi Hycikowi rolę na osobistą własność.

Źródło:

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku  (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 79.