Jakub Wierczkowicz

-

Wierczkowicz Jakub (zm. po 1630 r.) – mieszczanin, burmistrz Wadowic, założyciel Bractwa Różańca Świętego w Wadowicach

Jakub Wierczkowicz był fundatorem Bractwa Różańca Świętego NMP, do którego pierwsi członkowie (z okoliczną szlachtą i miejską elitą na czele) przystąpili 10 lipca 1616 r. Członkowie bractwa wybierali zarząd – przeora, podprzeora, skarbnika i sekretarza, serwitorów, marszałka, chorążego oraz jałmużnika. W 1630 r. przeorem bractwa był jego fundator – Jakub Wierczkowicz.

W sierpniu 1616 r. do Bractwa zostały przyjęci Agnieszka i Adam oraz Zofia Wierczkowiczowie.

Znaczenie Bractwa rosło w ciągu XVII w. Jego członkowie wchodzili w konflikty z przedstawicielami kościoła. W 1618 r. Wierczkowicz złożył zażalenie na proboszcza wadowickiego Mikołaja Suchodolskiego, który zabronił organizowania przez bractwo procesji z Najświętszym Sakramentem). Od połowy XVII w. władze Bractwa Różańca Świętego stały się również elitą władz miejskich. Po obaleniu rodziny Wierczków ze stanowisk w radzie najważniejsze funkcje objęli członkowie Bractwa – Jan Wojaszkowicz (przeor) i Walenty Leń – burmistrz i wiceburmistrz Wadowic (podprzeor). Jakub Wierczek musiał się zadowolić stanowiskiem serwitora we władzach Bractwa

Bibliografia:

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach (Liber Rosarianus)

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997.