Jakub Wierczek

-

Wierczek (Wierczkowic) Jakub (zm. po 1637 r.) – rajca miejski w Wadowicach

W latach 1630-1634 Jakub Wierczek i jego brat Walenty byli odpowiedzialni za eskalację poważnego kryzysu w mieście.

Spór trwał kilka lat i zakończył się dopiero 10 października 1634 r. kiedy to Walenty i Jakub Wierczkowie, w obecności sędziego sochaczewskiego Maksymiliana Jarzyny i podstarościego zatorskiego Jakuba Załuskiego, zawarli ugodę, wedle której zapłacili miastu 1.300 złotych polskich tytułem odszkodowania za fałszowanie ksiąg miejskich i defraudację środków finansowych przeznaczonych na kościół.

W 1637 r. Jakub Wierczek pełnił funkcję serwitora Bractwa Różańca Świętego NMP w Wadowicach. Po tej dacie – upokorzony przez Leniów i Wierczkowiców – opuścił wraz z bratem Walentym miasto i osiedlił się najprawdopodobniej w Kazimierzu.

Bibliografia:

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach (Liber Rosarianus)

T. Klima, Wadowice II: Organizacja miejska i sądownictwo od r. 1550 do r. 1784, w: Sprawozdania Dyrekcji Gimnazyum w Wadowicach, Wadowice 1905-1907.

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku  (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997.

A. Nowakowski, Dzieje miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, Kraków 1985.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

(Marcin Witkowski)