Julian Więckowski

1907 - 1980

Więckowski Julian (1907-1980) – ksiądz, absolwent gimnazjum w Wadowicach

Urodził się 8 kwietnia 1907 r. w Barwałdzie Dolnym w rodzinie Józefa i Anny z domu Łuczak. Rodzina utrzymywała się z pracy na roli, a ojciec przyszłego księdza był także kościelnym.

Julian uczęszczał do szkoły ludowej i powszechnej w Barwałdzie. W roku szkolnym 1919/1920 rozpoczął naukę w gimnazjum w Wadowicach. Maturę uzyskał w roku 1928 i wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia otrzymał w katedrze katowickiej w czerwcu 1933 r. z rąk bp. Stanisława Adamskiego. Teologię studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W kolejnych latach pracował jako wikary w Woźnikach Śląskich, Bieruniu Starym, Dębieńsku, Ornontowicach i Gorzycach Śląskich.

W okresie okupacji wydalony z diecezji katowickiej – ta została bowiem włączona do III Rzeszy, a ks. Więckowski nie pochodził ze Śląska (urodził się w Barwałdzie, w okresie okupacji na terenie Generalnej Guberni). W latach 1940 – 1944 (?) mieszkał u swojej zamężnej siostry w Barwałdzie. W czerwcu 1945 r. został mianowany administratorem parafii Lipowcu, a wkrótce potem objął tam funkcję proboszcza. Jako gospodarz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego zbudował nową plebanię, zakupił trzy dzwony do kościoła i przeprowadził jego remont (m.in. zainstalowano wówczas w lipowieckiej świątyni centralne ogrzewanie). Był inspiratorem i propagatorem rozwoju grup modlitewnych. Od 1966 r. na emeryturze. Duszpasterz Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Strumieniu (1980 r.).

Zmarł tragicznie 27 października 1980 r. w Wiśle Małej. Został pochowany w Lipowcu.

Bibliografia:

Duszpasterze

J. Górecki, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Lipowcu na Śląsku Cieszyńskim, Lipowiec 2006

Słownik Biograficzny Duchowieństwa (Archi)Diecezji Katowickiej 1922 – 2008, red. J. Myszor, D. Bednarski, Katowice 2009.

E. Stanko, Szkoła jakich mało. Słownik “wybranych” absolwentów gimnazjum i liceum w Wadowicach 1866 – 2016, Kraków 2016.

G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991.

(Marcin Witkowski)