Stanisław (Rudolf) Warzecha

1919 - 1999

Warzecha Stanisław, w zakonie Rudolf od Przebicia Serca św. Teresy (1919-1999), karmelita bosy, wychowawca, duszpasterz chorych, kandydat na ołtarze.

Ur. 14 listopada 1919 r. w Bachowicach w powiecie wadowickim w rodzinie rolniczej, w latach 1932-1935 był uczniem prywatnego gimnazjum karmelitów bosych w Wadowicach. W 1935 r. wstąpił do zakonu w Czernej k. Krzeszowic i rok później złożył śluby zakonne. Skierowany w sierpniu 1939 r. na studia filozoficzno-teologiczne do Lwowa, po wybuchu II wojny światowej przybył do Krakowa. Studiował w trudnych warunkach kupacyjnych w Krakowie i w Czernej, gdzie 24 czerwca 1944 r. przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce był tam świadkiem męczeńskiej śmierci z rąk niemieckich bł. Alfonsa M. Mazurka OCD, przeora klasztoru, i Franciszka Powiertowskiego, nowicjusza, kandydata na ołtarze. Pracował jako wychowawca i ojciec duchowny nowicjuszy i alumnów karmelitańskich w Krakowie (1954-1966), Wadowicach (1966-1972; 1981-1999) i Czernej (1972-1981).

W. był prekursorem duszpasterstwa akademickiego w Krakowie, kierownikiem duchowym licznych osób, opiekunem chorych, apostołem szkaplerza karmelitańskiego i promotorem kultu św. Rafała Kalinowskiego, wypraszając cud zatwierdzony do jego kanonizacji. Opublikował kilkanaście artykułów dla młodzieży w miesięcznikach “Głos Karmelu” (1950-1951) i “Pod opieką św. Józefa” (1948-1952) oraz artykułów hagiograficznych i wspomnieniowych w latach (1994-1998) w biuletynach parafialnych dekanatu wadowickiego: “Dzień Pański”, “Przebudzenie”, “Przemiana” i “Zacheuszek”.

Ostatnie lata życia, od 1981 r., W. spędził w klasztorze wadowickim jako duszpasterz chorych.

Zmarł w opinii świętości 27 lutego 1999 r. w Wadowicach. Pochowany został w kwaterze karmelitańskiej wadowickiego cmentarza parafialnego.

W 2011 r. rozpoczęto w Krakowie jego proces beatyfikacyjny, którego akta przedłożono w 2017 r. Stolicy Apostolskiej.

Bibliografia podmiotowa:

Sługa Boży Rudolf Warzecha, Pisma, Tomice [Wadowice] 2014 (gromadzi artykuły wydane przez W. za jego życia).

Bibliografia przedmiotowa:

Dąbrowski J., Warzecha Stanisław Rudolf Maria od Przebicia Serca św. Teresy, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, Warszawa 2006, t. 9, s. 717-718.

Gil Cz., Ojciec Rudolf – Kapłan z otwartymi oczami, Kraków 2000.

Gil Cz., Jestem kapłanem dla was. Ojciec Rudolf Warzecha w oczach świadków, Kraków 2005.

Gil Cz., Ojciec Rudolf Warzecha (1919-1999), Wadowice 2010.

Gil Cz., Ludzie z wadowickiej Górki, Kraków 2012, s. 141-163.

Gil Cz. – Praśkiewicz Sz. T., Sługa Boży Ojciec Rudolf Warzecha (1919-1999), w: Bachowice: wieś i ludzie, Tomice [Wadowice] 2017, s. 80-108.

Praśkiewicz Sz. T., Warzecha Stanislao (Rodolfo della Trasverberazione del Cuore di Santa Madre Teresa, w: Bibliotheca Sanctorum, Roma 2013, terza appendice, k. 1199-1201.

Praśkiewicz Sz. T., Warzecha Rudolf OCD, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 2014, t. 20, k. 265-266.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy, Sługa Boży Ojciec Rudolf Warzecha OCD, Wadowice 2013.

Wanat J.B., O. Rudolf od Przebicia Serca św. M.N. Teresy (Stanisław Warzecha, 1919-1999) OCD, w: „Życie Karmelu”, nr 36/1999, s. 82-93.

Zieliński J., Serce szeroko otwarte. Życie sługi Bożego ojca Rudolfa Warzechy OCD, Kraków 2011.

Szczepan T. Praśkiewicz (karmelita bosy)