Stanisław Wałkowicz

-

Wałkowicz Stanisław (zm. po 1637 r.) – nauczyciel w szkole parafialnej w Wadowicach

Nazwisko Stanisława Wałkowicza – nauczyciela w wadowickiej szkole parafialnej, zostało odnotowane w 1637 r. w Księdze bractwa różańcowego (Liber Rosarianus).

Źródło:

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 80.