Sebastian Urbankowycz

-

Urbankowycz Sebastian – rajca miejski w Wadowicach

W 1642 r. pełnił funkcję rajcy miejskiego. Zachowała się informacja, że podpisał wówczas status wadowickiego cechu bednarzy i kołodziejów.

Źródło:

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 257.