Franciszek Tuszowski

1789 - 1832

Tuszowski Franciszek (1789-1832) – ksiądz, katecheta w Wadowicach

Urodził się w 1789 r. w Krościenku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1815, a pracę w parafii w Wadowicach rozpoczął w 1821 r. W tym samym roku, w maju otwarto w mieście koedukacyjną szkołę główną (Hauptschule, w miejsce dotychczasowej szkoły obwodowej), która miała klasę elementarną (wstępną) oraz klasy I – III. W chwili otwarcia szkoły na blisko 200 uczniów przypadało 7-osobowe grono pedagogiczne, wśród nauczycieli, jako katecheta był także ks. Tuszowski.

W 1823 r. ks. Franciszek Tuszowski przeszedł na probostwo w Rzezawie w obwodzie bocheńskim. Funkcję gospodarza parafii pełnił do swej śmierci 19 kwietnia 1832 r. (po jego śmierci administratorem parafii został na rok ks. Andrzej Grywalski).

Bibliografia

K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013, s. 339.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 255.

G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 21, 76.

http://www.rzezawa.diecezja.tarnow.pl

Marcin Witkowski