Aleksander Jan Turlej (Turley, Tourlay)

1824 - 1893

Turlej (vel. Tourlay, Turley) de Deo Aleksander Jan (1824-1893) – ksiądz, wikariusz i katecheta w Wadowicach

Urodził się w 1824 r. we wsi Maszkiewice koło Jadownik. Święcenia kapłańskie przyjął w 1850 r. i tuż po nich rozpoczął pracę jako wikary w parafii w Wadowicach. W latach 1851-1853 pełnił funkcję katechety w szkole głównej z uposażeniem rocznym w wysokości 200 złotych reńskich.

W 1853 r. został przeniesiony na parafię do Bielska, a następnie do Nowego Sącza i Lisiej Góry koło Tarnowa. Później studiował w Wiedniu, gdzie uzyskał doktorat. Pod koniec lat 50. XIX w. ks. dr Turlej rozpoczął pracę w seminarium duchownym w Tarnowie, gdzie wykładał dogmatykę. W latach 1859-1862 pełnił funkcję prefekta opiekującego się studentami filozofii i gimnazjalistami (“drugiego prefekta”). W latach 1867-1892 r. był proboszczem w parafii pw. św. Andrzeja w Porąbce Uszewskiej.

Zmarł w 1893 r.

Bibliografia

A. Jedynak, Porąbka Uszewska – dzieje wsi i parafii, t. I, 1997.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 255.

G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 77.

Marcin Witkowski