Jan Trzesiński

-

Trzesiński Jan – ksiądz, wikary w Wadowicach

W latach 1648-1649 ks. Jan Trzesiński był wikarym parafii w Wadowicach.

Źródło:

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 254.