Jan Tomaszek

1829 - 1855

Tomaszek Jan (1829-1855) – pracownik magistratu, obywatel miasta Wadowic

Urodził się w 1829 r. Pracował jako kontroler przy kasie wadowickiego Urzędu Miejskiego; był obywatelem miasta. Syn Adama (por.) (1790-1869), obywatela miasta i brat Adama jr (por.), kupca i właściciela realności.

Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.

Źródło:

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 253.