Adam jr Tomaszek

-

Tomaszek Adam – kupiec, członek Rady Miejskiej Wadowic

Był kupcem i właścicielem realności; w latach 1882-1885 zasiadał w wadowickiej Radzie Miejskiej; na przełomie lat 70. i 80. XIX w. świadczył drobne usługi dla wojska – dostarczanie rekwizytów do stajni jazdy czy oświetlenie koszar.

Był synem Adama (por.) (1790-1869), obywatela miasta i bratem Jana (por.) (1829-1855), pracownika magistratu.

Zmarł w Wadowicach i jest pochowany na tutejszym cmentarzu parafialnym.

Źródło:

K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013,s. 66.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 253.