Jan sr Thom

1844 - 1919

Thom Jan (ok. 1844-1919) – kupiec, obywatel miasta Wadowic

Urodził się ok. 1844 r. w Johannisbergu na Dolnym Śląsku (obecnie Janowa Góra); kupiec, prowadził wyszynk z koncesją na napoje alkoholowe przy Rynku Głównym (nr domu 88/89); działacz Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”; obywatel miasta Wadowic.

W 1879 r. poślubił Juliannę z Polaków, córkę Wojciecha i Zofii, z którą miał syna Jana (por.) (1892-1915), pomocnika handlowego, żołnierza 56 pułku piechoty.

Źródło:

K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium miasta galicyjskiego, Kraków 2013, s. 236.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 252.