Grzegorz Sumera

-

Sumera Grzegorz – mieszczanin, kupiec w Wadowicach

W połowie XVII w. został odnotowany w księgach miejskich Grzegorz Sumera – prasoł, który trudnił się handlem solą.

Źródło:

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 82.