Wojciech Suchy

-

Suchy Wojciech (zm. po 1614 r.) – mieszczanin, uposażył prebendę św. Anny w kościele w Wadowicach

W 1614 r. Wojciech Suchy zapisał altarii św. Anny rolę na Łęgu, która znajdowała się między Rokowem a Chocznią. Rola przynosiła dochód roczny w wysokości 8 złotych polskich.

Por.: Jan Służbiczka

Źródło:

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku (do czasów I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 75.