Mateusz Stankowicz

-

Stankowicz Mateusz (zm. po 1715 r.) – mieszczanin, prowizor szpitala, rajca w Wadowicach

W roku 1715 Mateusz Stankowicz był prowizorem, wybranym spośród wadowickich mieszczan zarządcą “szpitala dla ubogich osób obojga płci”, ufundowanego w XVII w. przez Marcina Wadowitę.

Źródło:

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 81.