Sporowic

-

Sporowic (zm. po 1634 r.) – pisarz miejski w Wadowicach

Do połowy lat 30. XVII w. Sporowic pełnił funkcję pisarza miejskiego (“notarius”), jedną z najważniejszych funkcji pomocniczych przy urzędzie burmistrza w Wadowicach. W tym okresie pisarza mianował starosta zatorski, zwykle dożywotnio. Notariusz otrzymywał dwa grosze od pisarstwa, miał również udział w opłatach sądowych (tzw. “pamiętne”). Pisarzem miejskim był zwykle bakałarz szkoły miejskiej, ale brak informacji czy Sporowic pełnił także tą funkcję.

Między 1630 a 1634 r. Sporowic, który przez 16 lat był pisarzem, został z niewiadomych przyczyn usunięty z Wadowic przez radę miejską. Czyn ten potępił wicestarosta zatorski.

Bibliografia:

A. Nowakowski, Dzieje miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, Kraków 1985, s. 45.