Tomasz Skoczylas

-

Skoczylas Tomasz (zm. po 1656 r.) – mieszczanin, uposażył prebendę św. Anny w kościele w Wadowicach

W 1656 r. Tomasz Skoczylas zapisał na swej roli znajdującej przy gościńcu do Kęt kwotę 100 złotych polskich na prebendę św. Anny.

Por.: Jan Służbiczka

Źródło:

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku (do czasów I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 75.