Marcin Serdek

- 1630

Serdek Marcin (zm. po 1630 r.) – mieszczanin, członek Bractwa Różańca Świętego w Wadowicach

W 1630 r. Marcin Serdek pełnił funkcję skarbnika Bractwa Różańca Świętego NMP w Wadowicach.

Źródło:

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach (Liber Rosarianus)

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku  (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997.