Wojciech Rudzki

-

Rudzki Wojciech (zm. po 1715 r.) – mieszczanin, prowizor szpitala, rajca w Wadowicach

W roku 1715 Wojciech Rudzki był prowizorem, wybranym spośród wadowickich mieszczan zarządcą “szpitala dla ubogich osób obojga płci”, ufundowanego w XVII w. przez Marcina Wadowitę.

Najprawdopodobniej Wojciech Rudzki był również członkiem Bractwa Różańca Świętego NMP (jego nazwisko widnieje w Księdze pod datą 1682 r.), pełniąc funkcję noszącego krzyż podczas uroczystości.

Źródło:

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach (Liber Rosarianus)

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997.