Rakowski

-

Rakowski ? (zm. po 1704 r.) – nauczyciel w szkole parafialnej w Wadowicach

W 1704 r. wspomniany jest w źródłach nieznany z imienia Rakowski – nauczyciel wadowickiej szkoły parafialnej.

Źródło:

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 80.