Mikołaj Prasołowicz

- 1637

Prasołowicz Mikołaj (zm. po 1637 r.) – mieszczanin, członek Bractwa Różańca Świętego w Wadowicach.

W 1637 r. Prasołowicz pełnił funkcję skarbnika i sekretarza Bractwa Różańca Świętego NMP w Wadowicach.

Źródło:

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach (Liber Rosarianus)

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku  (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997.