Jan Prasoł

- 1630

Prasoł Jan (zm. po 1630 r.) – mieszczanin, członek Bractwa Różańca Świętego w Wadowicach

Po 1617 r. ten zamożny mieszczanin wykupił od Jadwigi Laskowej legat (100 florenów), który przekazała na rzecz altarii św. Anny w wadowickim kościele. Zobowiązał się przy tym odprowadzać rocznie od tej kwoty 6 florenów na utrzymanie ołtarza.

W 1630 r. Jan Prasoł pełnił funkcję podprzeora Bractwa Różańca Świętego NMP w Wadowicach.

Por.: Jan Służbiczka 

Źródło:

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach (Liber Rosarianus)

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku  (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997.