Piotr z Wadowic

-

Piotr z Wadowic (zm. po 1419 r.) – mieszczanin wadowicki, właściciel Gorzenia

W dokumencie wydanym 27 czerwca 1419 r. książę oświęcimski Kazimierz potwierdził sprzedaż wsi Goreń (Gorzeń) przez Mikołaja i żonę jego Katarzynę na rzecz Piotra z Wadowic. Transakcja opiewała na 580 grzywien groszy praskich.

Wzmiankowany jest także obronny dwór w Gorzeniu – parterowy budynek z wieżą.

Bibliografia:

A. Nowakowski, Dzieje miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, Kraków 1985, s. 24.

M. Porębski, Budownictwo obronne i rezydencjonalne powiatu wadowickiego. Katalog, Kalwaria Zebrzydowska 2009, s. 44.

J. Rajman, Średniowieczne Wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i Wieprzanką, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 37, 41.

(Marcin Witkowski)