Piotr z Rozprzy

-

Piotr z Rozprzy (zm. po 1458 r.) – ksiądz, pleban w Wadowicach

Kandydaturę ks. Piotra z Rozprzy na stanowisko proboszcza w Wadowicach przedstawili cystersi mogilscy, mających prawo patronatu nad parafią. Proboszcz wadowicki był jednocześnie plebanem w Woźnikach.

Bibliografia:

J. Rajman, Średniowieczne Wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i Wieprzanką, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 51.