Grzegorz Paczek

-

Paczek Grzegorz (zm. po 1664 r.) – mieszczanin, kupiec w Wadowicach

W księdze miejskiej z XVII w. zachowała się wzmianka, że wadowicki kupiec Grzegorz Paczek zwany Garbatym wyprawił się po wino na Węgry, wioząc ze sobą na handel ołów nabyty wcześniej w Kielcach. W 1664 r. Paczek przywiózł z Węgier 16 wiader wina (wiadro było staropolską miarą objętości mierzącą ok. 12,3 litra) za kwotę 366 zł i 13 groszy.

Źródło:

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 83.