Jan Owsianka

-

Owsianka Jan (zm. po 1633 r.) – mieszczanin w Wadowicach

Jan Owsianka był świadkiem wytyczania granic Wadowic, które prowadził specjalna komisja w roku 1633.

Źródło:

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku (do czasów I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 64.