Jakub Owsianka

-

Owsianka Jakub (zm. po 1667 r.) – rzemieślnik, rzeźnik w Wadowicach

Jakub Owsianka był wadowickim rzeźnikiem. W 1667 r. doszło między nim a starszym cechu Majcherem Gniewosikiem do konfliktu w kwestii opłaty czynszowej za jatkę na wadowickim rynku.

W roku 1638 wadowiccy rajcy miejscy wyznaczyli na rynku plac o powierzchni 12 na 18 łokci (ok 7 na 10,5 m) na budowę jatek dla rzeźników. Rzemieślnicy zobowiązani byli do płacenia czynszu od każdej z jatek w wysokości 1 złp rocznie do dnia św. Marcina (11 listopada). Nie wszyscy rzeźnicy wywiązywali się z tego obowiązku. Gniewosik pozwał Owsiankę przed sąd miejski zarzucając mu, że od 5 lat nie uiszczał czynszu, a jatkę przekazał swej matce.

Źródło:

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 86.