Stefania Olbrycht-Tylkowa

1888 - 1975

Olbrycht-Tylkowa Stefania (1888 – 1975), nauczycielka w Wadowicach

Ur. się w 1888 r. w Sanoku w rodzinie Piotra Olbrychta (1858-1943), powiatowego lekarza weterynarii, i Marii z Jaworskich (1857-1943). Miała pięcioro rodzeństwa: dwie siostry – Zofię (1889-1984) i Annę (1892-1976), obie zostały nauczycielkami i pracowały w wadowickich szkołach, oraz trzech braci: Jana (1886-1968), profesora medycyny sądowej, Tadeusza (1891-1964), zootechnika, profesora Uniwersytetu we Wrocławiu i Brunona (1895-1951), legionistę, dowódcę GO AK “Śląsk Cieszyński” ps. “Olza”, generała dywizji WP.

W 1909 r. uczyła w szkole żeńskiej, rozpoczęła jednocześnie pracę w Męskiej Szkole Powszechnej im. Stanisława Jachowicza (1909-1913 i 1923-1926), mieszczącej się w parterowym budynku (tzw. “barakach”), tuż obok “druciarni” na ul. Młyńskiej (obecnie ul. Legionów). W roku szkolnym 1925/1926 uczyła w szkole Królowej Jadwigi (w tym czasie pracowała tam także jej siostra Zofia Machalska). Od roku 1928 do wybuchu wojny pracowała w szkole męskiej mieszczącej się w magistracie. Wśród jej uczniów w roku szkolnym 1928/1929 był Karol Wojtyła, będący wówczas w klasie III (wychowawcą przyszłego papieża był Feliks Sponder, a obok S. Tylkowej uczyli go wtedy Zofia Bernhardt i Józef Gondek).

Po wybuchu wojny S. Olbrycht jeszcze przez kilkanaście miesięcy uczyła w szkole męskiej. Władze okupacyjne likwidowały tą placówkę metodycznie od 1940 r. Nauczycieli aresztowano (Rudolf Wójcik, Władysław Śliwa), zwalniano (Franicszka Chmielowcowa, Henryka Komanowa, ks. Jan Pawela) lub przenoszono do innych szkół. W ten ostatni sposób ze szkoły Niemcy usunęli S. Tylkową, która od 1 lutego 1941 r., decyzją władz okupacyjnych została przeniesiona do szkoły Targanicach.

Po wojnie wróciła do szkoły męskiej, gdzie uczyła do 1951 r.

S. Olbrycht-Tylkowa zmarła w 1975 r. i została pochowana w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Wadowicach, gdzie leżą także jej rodzice oraz siostry Anna Olbrycht i Zofia z Olbrychtów Machalska.

Bibliografia:

M. Burghardt, Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowice 2013.

G. Studnicki, Cmentarz parafialny w Wadowicach, Wadowice 1997.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996.

(Marcin Witkowski)