Piotr Olbrycht

1858 - 1943

Olbrycht Piotr (1858 – 1943), lekarz weterynarii w Wadowicach

Ur. się w 1858 r. Początkowo pracował jako zastępca prowizoryczny nauczyciela w szkole ludowej w Zahutyniu pod Sanokiem (1882 r.). W kilka lat później został mianowany weterynarzem powiatowym w Sanoku (1887 r.) przy tamtejszym c.k. starostwie. W 1911 r. P. Olbrycht otrzymał posadę c.k. powiatowego lekarza weterynarii w Wadowicach.

Był żonaty z Marią z Jaworskich (1857-1943), z którą miał sześcioro dzieci: trzy córki – Stefanię (1888-1975), Zofię (1889-1984) i Annę (1892-1976), wszystkie zostały nauczycielkami i pracowały w wadowickich szkołach, oraz trzech synów: Jana (1886-1968), profesora medycyny sądowej, Tadeusza (1891-1964), zootechnika, profesora Uniwersytetu we Wrocławiu i Brunona (1895-1951), legionistę, dowódcę GO AK “Śląsk Cieszyński” ps. “Olza”, generała dywizji WP.

P. Olbrycht Zmarł w 1943 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Wadowicach, gdzie leżą także jego żona i obie córki.

Bibliografia:

G. Studnicki, Cmentarz parafialny w Wadowicach, Wadowice 1997.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

(Marcin Witkowski)