Zofia Olbrycht-Machalska

1889 - 1984

Olbrycht-Machalska Zofia  (1889 – 1984), nauczycielka w Wadowicach

Ur. się w 1889 r. w Sanoku w rodzinie Piotra Olbrychta (1858-1943), powiatowego lekarza weterynarii, i Marii z Jaworskich (1857-1943). Miała pięcioro rodzeństwa: dwie siostry – Stefanię (1888-1975) i Annę (1892-1976), obie zostały nauczycielkami i pracowały w wadowickich szkołach, oraz trzech braci: Jana (1886-1968), profesora medycyny sądowej, Tadeusza (1891-1964), zootechnika, profesora Uniwersytetu we Wrocławiu i Brunona (1895-1951), legionistę, dowódcę GO AK “Śląsk Cieszyński” ps. “Olza”, generała dywizji WP.

Pracę w wadowickiej oświacie rozpoczęła w 1910 r. w Żeńskiej Szkole Powszechnej Królowej Jadwigi. W latach 1912-1914 uczyła w szkole męskiej, po czym wróciła do szkoły żeńskiej, w której pracowała od 1915 r. do roku 1930.

Była żoną Stanisława Machalskiego (1886-1963), prawnika, radcy sądowego, sekretarza Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy, sędziego Naczelnego Trybunału Administracyjnego.

Z. Olbrycht-Machalska zmarła w 1984 r. i została pochowana w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Wadowicach, gdzie leżą także jej rodzice oraz mąż i obie siostry.

Bibliografia:

G. Studnicki, Cmentarz parafialny w Wadowicach, Wadowice 1997.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996.

(Marcin Witkowski)