Anna Olbrycht

1892 - 1976

Olbrycht Anna (1892 – 1976), nauczycielka w Wadowicach

Ur. się w 1892 r. w Stryju w rodzinie Piotra Olbrychta (1858-1943) i Marii z Jaworskich (1857-1943). Miała pięcioro rodzeństwa: siostry – Stefanię (1888-1975) i Zofię (1889-1984), obie zostały nauczycielkami i pracowały w wadowickich szkołach, oraz trzech braci: Jana (1886-1968), profesora medycyny sądowej, Tadeusza (1891-1964), zootechnika, profesora Uniwersytetu we Wrocławiu i Brunona (1895-1951), legionistę, dowódcę GO AK “Śląsk Cieszyński” ps. “Olza”, generała dywizji WP.

W latach 1921-1926 A. Olbrycht pracowała jako nauczycielka ćwiczeń cielesnych i śpiewu w Żeńskim Seminarium Nauczycielskim w Wadowicach, później, w latach 1932-1939 w prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. Michaliny Mościckiej. Po wojnie (1946-1950) uczyła wychowania fizycznego w Gimnazjum i Liceum im. M. Wadowity. Prywatnie, w swoim mieszkaniu na ul. Mickiewicza udzielała także lekcji gry na fortepianie.

A. Olbrycht zmarła w 1976 r. i została pochowana w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnnym w Wadowicach, gdzie leżą także jej rodzice oraz siostry Stefania Olbrycht-Tylkowa i Zofia z Olbrychtów Machalska.

Bibliografia:

Pamięci tych, którym wiele zawdzięczamy, oprac. M.K. Talaga, Wadowice 2015.

G. Studnicki, Cmentarz parafialny w Wadowicach, Wadowice 1997.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991.

G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996.

(Marcin Witkowski)