Klemens Obieżyświat

-

Obieżyświat Klemens (zm. po 1682 r.) – rzemieślnik , sukiennik w Wadowicach

Klemens Obieżyświat żył w Wadowicach w drugiej XVII w. Był starszym cechu sukienników. W 1682 r. został odnotowany w księdze Bractwa Różańca Świętego NMP jako konserwator.

W roku 1675 Obieżyświat wraz z Janem Domagałą wystąpili przed wadowicką radą miejską rezygnując z dzierżawy placu, na którym stała specjalna rama do naciągania płótna. Powodem tej decyzji był fakt, że byli jedynymi sukiennikami w Wadowicach i nie byli w stanie płacić czynszu. Ponadto produkowane przez nich sukno nie wymagało już wyciągania na ramie.

Decyzją rajców miejskich sukiennicy zostali zwolnieni z podatku a plac przejęło miasto.

Ruina cechu sukienników była spowodowana najazdem szwedzkim.

Źródło:

Archiwum Parafialne pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach (Liber Rosarianus)

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 87.