Julian Feliks Morelowski

1850 - 1916

Julian Feliks Morelowski (1850-1916), doktor praw, c.k. prokurator w Wadowicach, radca dworu przy Sądzie Najwyższym w Wiedniu, publicysta.

Na początku lat 80. XIX w. W latach 1882-1896 pełnił funkcję zastępcy c.k. prokuratora, a następnie c.k. prokuratora w Wadowicach. Był członkiem-założycielem i członkiem wspierającym Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a od maja 1887 r. jego wiceprezesem. J. F. Morelowski był sędzią Sądu Najwyższego i Sądu Kasacyjnego w Wiedniu oraz radcą dworu (Hofrath) przy Sądzie Najwyższym.

W czasie swej bytności w mieście c.k. prokurator mieszkał wraz z żoną Sabiną i synem Marianem w kamienicy przy ul. Kościelnej 291. Marian (1884-1963) (por.), przyszły historyk sztuki i kustosz Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, urodził się w Wadowicach, uczył się w tutejszej szkole męskiej (1893/1894) i gimnazjum (klasy I – II, 1894-1896). Żona Juliana, Sabina Morelowska z domu Langfort (Langforth) (1854-1893) zmarła na Kościelnej w sierpniu 1893 r. na suchoty płucne (Phtisis pulmonum). W Księdze Zgonów parafii Ofiarowania NMP odnotowano: Uxor derelicti Dris Juliani (Feliks) Morelowski c.r. Procuratoris Regini. O randze dr. Morelowskiego w ówczesnych Wadowicach świadczy m.in. fakt, że mszę pogrzebową jego małżonki odprawiało dwóch kapłanów – ks. Andrzej Zając (1846-1928) (por.) i ks. Franciszek Gołba (1862-1944) (por.).

Bibliografia

Archiwum Parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach, Liber Mortuorum

B. Czapik, Dzieje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wadowicach w latach 1887-1939, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki, Wadowice 1997, s. 257.

A. Nowakowski, „Sokół” w Wadowicach w latach 1918-1949 (Zarys dziejów), Wadowice 2009, s. 17.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 167.

Marcin Witkowski